Welkom bij Blokverwarming.nl, het kennisplatform voor iedereen die een blokverwarmingsinstallatie gebruikt of beheert. Als het gaat om manieren om bestaande blokverwarmingsinstallaties beter te laten functioneren, actuele informatie over de warmtewet en de weg naar een gasloze toekomst.

Hier leest en ziet u allerlei handige informatie waarmee u direct zelf aan de slag kunt. Bijvoorbeeld over uw eindafrekening of de herrie in de leidingen. Of over de transitie naar een gasloze toekomst. Of bent u benieuwd wat u zelf direct kunt ondernemen om de installatie goed werkend te maken?

Heeft u nu een vraag? Neem dan contact op via het contactformulier op deze website, onze experts helpen u graag! Dit omdat wij zeker weten dat ook voor u meer rendement mogelijk is uit uw huidige blokverwarmingsinstallatie, hoogstwaarschijnlijk op korte termijn, met minimale aanpassingen maar met groot effect.